Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marie Terezie

18. 6. 2008

Marie Terezie

uherska a česka královna, římská císařovna

Datum narození:   /   datum úmrtí:
13.05. 1717   /   29.11.1780 
Místo narození:   /   místo úmrtí:
Vídeň   /   Vídeň 
Znamení:
Býk  


 
 
 
 

Životopis:

Marie Terezie, česká a uherská královna, se narodila 13.5.1717, jako nejstarší dcera Karla VI.
Po smrti otce 20.10.1740 se Marie ujala vlády. Tzv. pragmatická sankce tehdy stanovovala nedělitelnost dědičných zemí habsburského domu a nástupnictví podle prvorozenosti, v mužské i ženské linii.

Marie po otci převzala zuboženou monarchii, nebyl nikdo kdo by vedl politiku v říši a armádu.

Bavorský vévoda Karel Albrecht, ženatý s dcerou císaře Josefa l.,neuznával nástupnické právo Marie Terezie a sám si na české a rakouské země činil nároky.

Pruský král Fridrich ll. bojoval za odstoupení některých slezských knížectví.Marie Terezie to odmítla a on vtrhl v prosinci 1740 se svými vojsky do Slezska.

V listopadu 1741 vnikla bavorská, francouzská a saská vojska do Čech. Jediným a nejistým spojencem Marie, byla Anglie. To donutilo tehdy mladou panovnici zabývat se mužskou záležitostí – válkou. V ní přišla i téměř celé Sazko a některé části Itálie.


Když zemřel Karel Albrecht, vybojovala si Marie Terezie zvolení svého manžela Františka Štěpána Lotrinského, římskoněmeckým císařem / 1745/.

Marie Terezie byla vysoká plavovlasá žena, která vynikala svým půvabem. V těžké válečné době poněkud ztloustla a to jí dodávalo na majestátnosti. Byla ženou velmi energickou, rozhodnou a odvážnou. Během války stihla rodit děti, získávat vladařské zkušenosti a vyzrát v panovnici.Dokázala rychle odhadnout povahu lidí, měla zdravý úsudek a politický talent.

Válka s Pruskem přinesla hospodářskou krizi pro obě strany, naděje na vrácení Slezska byly nulové. Marie Terezie pochopila, že habsburská říše je velmi zaostalá. Aby zachránila monarchii, začala s modernizací.

Docházelo k reformám nezbytným pro rozvoj společnosti, zaváděné osvícenským panovníkem, prostřednictvím státu. Tím byla posílena moc panovníka, který jmenoval státní úředníky, spravující země a kraje. Byly vytvořeny soudní a berní reformy, které zdanily šlechtickou půdu. Stát mohl zasahovat do vztahů mezi vrchností a poddanými, kterým se snažil zlepšit životní úroveň. Ke zrušení nevolnictví se Marie Terezie neodvážila.

Stát podporoval zakládání manufaktur a rozvoj průmyslové výroby. Budovaly se cesty, zlepšilo poštovní spojení, byla zavedena jednotná soustava měr a vah a jednotná měna. Díky těmto reformám se z habsburského konglomerátu stal moderní centralizovaný stát, plně přizpůsobený osvícenskému století.

Marie Terezie i přes vládu osvícenského absolutismu zůstala značně konzervativní přesvědčená katolička protireformačního zaměření. Některé názory osvícenců jí byly cizí.Ministry a rádce si však vybírala z jejich řad. Mezi nimi byli: kancléř Kounic, osobní lékař van Swieten, právník Martini, prvorozený syn a od roku 1765 spoluvladař a císař Josef II.

Osvícenci navrhovali reformy a Marie Terezie korigovala jejich radikálnost. To ale vedlo k polovičatosti.Ale tím, že Marie Terezie měla smysl pro realitu a znala meze, které nelze překročit, nedocházelo ke konfliktům se stavy.


Čím byla Marie starší, tím se zdála její vláda konzervativnější a opatrnější. To vedlo k neshodám s jejím synem Josefem ll.

Marie měla šestnáct dětí a deset z nich přežilo. Pečlivě je vychovávala, byla pilnou hospodyní, milující a věrnou manželkou.

Reformy provedené za vlády této panovnice, oslabily český stát.Vlastenci nesouhlasili s upřednostňováním němčiny na úřadech a ve školách. Správně se domnívali, že Marie Terezie nechová sympatie k českému národu. Neodpustila mu, že když byl Karel Albrecht v prosinci 1741 korunován, většina české šlechty, duchovenstvo a téměř všechna královská města, mu složily hold.

Marie Terezie vládla čtyřicet let a ovlivnila osud habsburské říše. Vytvořila moderní rakouský stát , je proto zařazena mezi velikány země.

Zásluhy Marie Terezie:

Za vlády Marie Terezie došlo k významným reformám v soudnictví, finančnictví a školství, k celním úpravám, k zakládání manufaktur a k rozvoji průmyslové výroby. Budovaly se nové cesty, zlepšovalo poštovní spojení, byla zavedena jednotná soustava měr a vah, jednotná měna. Z habsburského konglomerátu se stal moderní centralizovaný stá

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jhojioz

(-jtktuuktuikfukk, 25. 10. 2012 9:31)

zthjnjjnojohindguhgfjk byla to krávaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

Re: jhojioz

(kika, 25. 10. 2012 9:32)

byla dobrá vlatkyně ty hnupe

Re: Re: jhojioz

(-jtktuuktuikfukk, 25. 10. 2012 9:33)

hahaha aji tty se krava huso pičo kurvo hajzle debile skurvená pičo

První žena na českém trůně (Marie Terezie)

(Terka, 1. 5. 2012 16:11)

Od nepaměti v čekém trůně vládly jen muži.
Habsburský císař Karel VI. a ani žádný z jeho příbuzných neměl syna,který by po něm zdědil vládu.
A tak císařovnou stala jeho dcera Marie Terezie.
Panovníci okolních zemí se domnívali, že nastala vhodná chvíle zmocnit se habsbuské říše a rozdělit si ji.
Marie Terezie však dokázala v několika válkách obhájit téměř celé své dědictví.
Poznala přitom,že bude potřeba provést mnoho změn,aby v budoucnu její říše obstáhla před dalšími utoky nepřátel.
Nejdůležitějším bylo rozvinout výrobu tak,aby země vždy dostatek potravin,aby mohla uživit početné vojsko a vyrobit moderní zbraně.
K tomu musela nejprve omezit moc šlechty.
Nejdříve chtěla Marie terezie ulechčit život poddaných.
Nařídila,že robota může trvat nejdéle tři dnyv týdnu,aby rolníci měli čas na obdělání vlastních polí a na odpočinek.Zakázala pánům trestat poddané.

Marie Terezie

(Marie Terezie, 10. 1. 2010 9:27)

Marie Terezie a její děti

Marie Terezie se narodila 13. května 1717 jako nejstarší dcera císaři Karlu VI a Alžběty Kristýny Brunšvické. Byla pokřtěna jmény Marie Terezie Walburga Amálie Kristina. V důsledku Pragmatické sankce z roku 1713 byla předpokládanou dědičkou habsburských zemí (rakouského dědictví), protože její jediný bratr Leopold zemřel ve věku necelých sedmi měsíců ještě před jejím narozením. V únoru 1736 se provdala za lotrinského vévodu Františka I. Štěpána Lotrinského, který byl 13. září 1745 zvolen římským císařem. Po smrti svého otce dne 20. října 1740 se Marie Terezie stala královnou uherskou a českou.

Bavorský vévoda Karel Albrecht neuznával nástupnické právo Marie Terezie a sám si na české a rakouské země činil nároky. Pruský král Fridrich II. bojoval za odstoupení některých slezských knížectví. Marie Terezie to odmítla a on vtrhl v prosinci 1740 se svými vojsky do Slezska. V listopadu 1741 vnikla bavorská, francouzská a saská vojska do Čech. Jediným a nejistým spojencem Marie, byla Anglie. To donutilo tehdy mladou panovnici zabývat se mužskou záležitostí - válkou. V ní přišla i téměř celé Sazko a některé části Itálie. Válka s Pruskem přinesla hospodářskou krizi pro obě strany, naděje na vrácení Slezska byly nulové. Marie Terezie pochopila, že habsburská říše je velmi zaostalá. Aby zachránila monarchii, začala s modernizací.

Významné reformy Marie Terezie: 1749-Začátek tereziánských reforem - správa, vojenství, vzdělávání, 1769-Právní reforma, 1773-Zrušení jezuitského řádu, 1774-Všeobecný školní řád, 1775-Robotní patent - zmírnění roboty, 1776-Zrušeno mučení.

Marie Terezie přivedla na svět 16 dětí, z toho 5 synů a 11 dcer.Bohužel z těchto dětí přežil jen devět a to Josef II., Marie Kristina , Marie Alžběta , Marie Amálie , Leopold II. , Marie Karolina , Ferdinand , Marie Antoinetta , Maxmilián František. V mládí zemřela Marie Alžběta, Marie Anna, Karel Josef, Charlotta Kristina, Marie Josefa, Marie Karolina a Johanna Gabriela.

František Štěpán Lotrinský zemřel 18. srpna 1765. Po jeho smrti se ujal vlády jeho syn Josef II. Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780.